Scroll Top
Kvinnojouren Huddinge
ÖKA MEDVETENHETEN OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Kampanjen #TAMANSVAR

Kvinnojouren i Huddinge ville skapa debatt, diskussion och öka medvetenheten om mäns våld mot kvinnor. Man ville flytta fokus och lägga ansvaret på förövarna – männen. Man ville att man skall fråga ”varför slår han?” istället för ”varför går hon inte?”

TTV utvecklade kampanjen #TAMANSVAR som lanserades på internationella kvinnodagen. Kampanjen bestod av en serie olika filmer som släpptes regelbundet på aftonbladet.se och i sociala medier där filmerna skapade starka reaktioner och diskussioner.

Man ville att man skall fråga ”varför slår han?” istället för ”varför går hon inte?"

I samband med att BRÅ släppte sin årliga rapport lanserades en film som uppmärksammade problemet som aldrig verkar ta slut.

Dessutom producerade vi en VR-film där man som tittare blir ett barn som lever i en familj med en våldsam man. Filmen har visats för politiker och fått stor uppmärksamhet.

Kampanjen #TAMANSVAR nominerades till bästa digitala kommunikation av Sveriges kommunikatörer 2022.

PROJEKTGRUPP
PROJEKTLEDNING, KAM

Ingemar Falk

CREATIVE DIRECTOR

Mats Bergendahl

PRODUCENT & REGISSÖR

Anna Almgren

FOTOGRAF

Johan Stillman

REDIGERING & VFX

Joakim Jarlsén, Pärlan Lundkvist

SVENSSON X3

Genom att visa våldsamma män i vardagen påvisar filmerna att förövare är vanliga människor, vanliga fäder. Möt Oskar, Mille och Klas i dessa korta 15-sekundersklipp.

Oskar Svensson
Mille Svensson
Cleas Svensson
Brå statistik över kvinnor dödade i nära relationer
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Virtuell verklighet

För att politiker och beslutsfattare verkligen ska förstå hur det känns att vara ett barn i en familj med en våldsam pappa, tog TTV Media fram en VR-film där du är barnet.

Se hur politiker reagerade på upplevelsen i filmen bredvid: