Scroll Top
Återskapa med 3D

Återskapa med 3D

Hur kan man på ett trovärdigt sätt återskapa något som inte finns dokumenterat?

I vår dokumentärfilm om flygplanet Daisy, Sveriges enda kvarvarande DC3:a, återberättas en dramatisk händelse som skedde i Etiopen år 1976. Daisy var då bara några meter ifrån att kraschlanda i en bergvägg. 

Men hur kan man illustrera något så dramatiskt som inte finns inspelat? Jo, med hjälp av 3D animering.

Vi tar det i tre steg:

Steg 1: Bygg ett flygplan

Tack vare fotografier och folk som var med har vi i programmet Blender kunnat skapa en kopia av hur Daisy såg ut på 1970-talet. En av våra animatörer har bearbetat en 3D-modell av en DC-3:a. Han har justerat modellen och gett den korrekta texturer, målningar och andra detaljer.

Steg 2: Bygg miljöer

I intervjuer med de medverkande har de fått beskriva hur landskapet såg ut och vad som hände under den dramatiska flygningen. På så sätt har vi kunnat skapa en miljö som liknar den Etiopiska naturen. När miljöerna var klara importerade vi den bearbetade 3D-modellen av flygplanet i samma projekt och kunde därefter börja animera filmen för maximal dramatisk effekt. För att ytterligare skapa en trovärdig känsla är sekvensen animerad i en stil som gör att det känns som att det är filmat med gamla kameror.

Steg 3: Färdigt resultat

När animeringen är klar importeras den in i det stora filmprojektet där den ljudläggs och klipps upp med intervjun piloten som flög Daisy under denna kritiska flygning. 

Tack vare att vi har all personal in house har vi kunnat fila på detaljer och göra små justeringar för att få till en film som är så nära verkligheten det går att komma. 

Dokumentärfilmen om Daisy har inte fått något premiärdatum än.

Se ett klipp från skapelseprocessen nedan: