Scroll Top
Coca-Cola

TTV Media har sedan 2014 haft ett löpande samarbete med Coca-Cola Europacific Partners, CCEP, som producerar Coca-Colas drycker. Vi producerar löpande livesända Townhalls, talk-shows, digitala säljkonferenser, men även filmer om CCEP’s hållbarhetsarbete, internkommunikation och reklamfilmer.

Bioreklam

När CCEP ville informera biobesökare om att nästan alla Coca-Colas produkter är producerade i Sverige och även uppmana biobesökarna om att de skulle återvinna sina flaskor fick TTV Media uppdraget att producera denna reklamfilm.

För att knyta an till naturen och hållbarhetsarbetet valde vi att producera en animerad film som andas naturliga material. Ett bra samarbete mellan vår illustratör och vår animatör.

Executive producent, KAM

Johan Stillman

CD

Mats Bergendahl

Illustratör

Martin Åberg

Animering

Joakim Jarlsén

Sleek Can

När CCEP skulle lägga om hela sin produktion från den gamla, tjocka, burken till den nya sleek can-burken dokumenterade vi hela arbetet. Detta för att CCEP skulle kunna informera sina kunder om varför man gjorde denna förändring och varför det var så viktigt för dem.

Vi skapade även animationer för sociala medier som visade att något stort var på gång.